Zápis

Informace pro rodiče

 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023

Podávání přihlášek:

Přihlášku rodiče vyplní on-line po přihlášení na webové stránky mateřské školy www.msvodochody.cz v sekci ZÁPIS v Dokumentech ve dnech 2. – 4.5.2022. Automaticky vám bude vygenerováno registrační číslo. Následně vyplněnou přihlášku vytisknou, přiloží podepsanou Směrnici k zápisu do Mateřské školy Vodochody, Lékařské potvrzení a zašlou Českou poštou do 11.5.2022 (nejzazší termín příjmu v mš), případně osobně přinesou dne 5.5.2022 nebo 9.5.2022 od 8°° - 16°° hodin do Mateřské škole Vodochody. V tyto dny si mohou prohlédnout prostory mateřské školy.

 

Přihláška obsahuje:

Zápis - lékařské potvrzení 

Směrnice k zápisu do mateřské školy

 

Sběr přihlášek                                   

Přihlášky budou posouzeny podle stanovených kritérií, vydaných ředitelkou školy,

Mgr. Alenou Pilnáčkovou pro školní rok 2022/2023.

Oznámení o přijetí bude vyvěšeno nejpozději od 18.5.2022 po dobu 15 dnů na vchodových dveřích školy a na webových stránkách školy www.msvodochody.cz pod registračním číslem vygenerovaným při odeslání on-line přihlášky.

 

Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v budově mateřské školy dne 11.5.2021 v době od 10°° do 16°° hodin.

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. B) a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 v platném znění (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 sb.(správní řád).

Předpokládaný počet volných míst pro letošní zápis je 9.

 

  

Mgr. Alena Pilnáčková

ředitelka Mateřské školy Vodochody

ve Vodochodech dne 1.3.2022