Program

7.00 – 8.00       

Předávání dětí učitelkám, spontánní zájmové aktivity, smyslové a psychomotorické hry, konstruktivní činnosti, začátek povinného vzdělávání

 

8.00 -8.45       

Ranní kruh (komunikační kruh): přivítání se s dětmi, povídání, určování počasí, počítání dětí, domluva o programu na den, týden, prostor pro vyjádření dětí, atd. Pohybová chvilka, cvičení s dětmi                     

 

8.45 – 9.00       

Hygiena, svačina

 

9.00 – 9.45       

Řízené činnosti, spontánní činnosti,vztahující se k dennímu programu, individuální, po malých skupinkách nebo kolektivu. Příprava na pobyt venku, pobyt venku

 

11.45-12.30     

Oběd a osobní hygiena dětí, vyzvedávání dětí (12:15 – 12:30)

 

12.30-14.30   

Odpolední odpočinek čtení pohádky, poslech relaxační hudby, spánek, odpočinek na lůžku

 

14.30-14.45   

Vstávání, oblékání, příprava na svačinu

 

14.45-15.00     

Odpolední svačina,vyzvedávání dětí od 15.00

 

15.00-17.00       

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí volné hry a sportovní aktivity na zahradě mateřské školy Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů ajiných akcí.