O nás

Mateřská škola Vodochody je zřízena jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je obec Vodochody. Školka bude otevřena 1.9.2018. V mateřské škole se dle zákona 561/2004 Sb. uskutečňuje předškolní vzdělávání. Věkové rozhraní dětí je zpravidla od 3 – 6 let. K zápisu do Mš mohou přijít i děti mladší dvou let. Vzdělávání je založeno na podpoře zdravého citového, rozumového a tělesného rozvoje.

 

Dále pak klademe důraz na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Mateřská škola byla rekonstruována z původní staré budovy Základní školy. Její dobré strategické umístění splňuje kvalitní dostupnost jak autobusovou, osobní, ale je dobře dostupné i pěšky. Nachází se na okraji obce. Za ní se rozprostírají louky vhodné k procházkám a hrám, poznávání přírody ve všech souvislostech a vztazích i ve výchově dětí k péči o životní prostředí.

 

Součástí Mš je rozhlehlá zahrada, nově vybavena kvalitními herními prvky, které stimulují přirozený rozvoj dětské motoriky. Dále se v blízkosti Mš nachází fotbalové hřiště, kde je možné dále rozvíjet pohybové aktivity dětí. Naším cílem je vybudovat prostředí, které dětem umožní kvalitní trávení času venku. Příležitost k různým druhům pohybových aktivit (lezení, prolézání, házení, míčové hry), možnost tvořivých a námětových her.

 

Budova mateřské školy je dvoupodlažní. V přízemí se nachází obecní úřad. Zázemí Mš je v prvním patře. Vnitřní prostor je rozdělen do dvou tříd, ředitelny, WC pro zaměstnance, šatna pro děti, umývárna a toaleta pro děti s úklidovým koutem, herna pro děti spojená s jídelnou, výdejna jídla s kuchyňkou, skladová místnost. Školka je a bude dále systematicky vybavována nábytkem a hračkami tak, aby poskytla příležitost ke všem typům dětských her děvčatům i chlapcům, dětem různého věku. Do třídy byl na zakázku vyroben vhodný nábytek pro uložení hraček a pomůcek. Naším cílem je dobře připravit všechny děti na přechod z Mš na Zš, tak aby jim byl zajištěn úspěšný start povinné školní docházky, k čemuž začleňujeme do předškolního vzdělávání této Mš prvky výchovně vzdělávacího programu „Metoda D.B.Elkonina – Hláskář“, „Maxík“ – rozvoj grafomotoriky, „Hypo“ – upevnění pozornosti.

 

Naší prioritou je úzká spolupráce s rodinou. Do naší školy je jídlo dováženo. Velký důraz se klade na dodržování pitného režimu, děti mají k dispozici ve všech třídách nápoje v nádobách k tomu určených. Provoz v mateřské škole je zajišťován v rámci standardního denního provozu od 7°° - 17°° hodin. Kapacita Mateřské školy je 32 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd.