Nadstandardní aktivity na měsíc červen 2024

Nadstandardní aktivity na měsíc červen 2024

1. Běžné

 1.1 Keramika – každé pondělí 15:00 – 15:45

 1.2 Sportáček - každé úterý 14:30 – 15:15

 1.3 Angličtina - každou středu 14:45 – 16:30

 1.4 Vaření – jednou za 14 dní ve čtvrtek 15:00 – 16:15

 

2. Nadstandardní 

2.1 Projektový den - Stavitel města   06.06. 2024

2.2 Výlet Jiřice 13.06. 2024

2.3 Divadlo v MŠ 18.06. 2024

2.4 Projektový den - Barvy 20.06. 2024

2.5 Divadlo v MŠ 25.06. 2024