Zápis

Informace pro rodiče k zápisu pro školní rok 2019/2020

Zápis do Mateřské školy Vodochody se koná ve dnech 6.5. a 7.5.2019.

K zápisu zákonný zástupce dítěte přinese:

  1. přihláška
  2. vyjádření lékaře
  3. rodný list dítěte - originál
  4. OP zákonného zástupce

Podrobné informace naleznete v dokumentu Informace pro rodiče

Směrnice k zápisu do Mateřské školy Vodochody nalezente zde.

 

 

Výsledky zápisu 

Mateřská škola Vodochody

Školská 59, Vodochody

e-mail: info@msvodochody.cz

tel: 722939365

 

Oznámení rozhodnutí

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, střením, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě posouzení a vyhodnocením žádostí v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku /od 1.9.2019/ takto:

 

       Uchazeč                                                     výsledek přijímacího řízení

Registrační číslo                                                       rozhodnuto

 

MS19/3                                                                         přijat

MS19/4                                                                         přijat

 Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená /odpadá povinnost zasílat kladná rozhodnutí do vlastních rukou/.

 

 

   Uchazeč                                                     výsledek přijímacího řízení

Registrační číslo                                                       rozhodnuto

MS19/2                                                                         nepřijat

MS19/1                                                                         nepřijat

MS19/5                                                                         nepřijat

 

Mgr.Alena Pilnáčková

ředitelka Mš Vodochody