Program

7.00 – 8.30

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám, spontánní zájmové aktivity, smyslové a psychomotorické hry, konstruktivní činnosti, začátek povinného vzdělávání

8.30 -8.45

Ranní kruh (komunikační kruh): přivítání se s dětmi, povídání, určování počasí, počítání dětí, domluva o programu na den, týden, prostor pro vyjádření dětí, atd.

Pohybová chvilka, cvičení s dětmi.

8.45 – 9.00

Hygiena, svačina

9.00 – 10.00

Řízené činnosti, spontánní činnosti, vztahující se k dennímu programu, individuální, po malých skupinkách nebo kolektivu.

10.00-11.30

Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30-12.15

Oběd a osobní hygiena dětí, vyzvedávání dětí (12:15 – 12:45)

12.15-14.30

Odpolední odpočinek

čtení pohádky, poslech relaxační hudby, spánek, odpočinek na lůžku

14.30-14.45

Vstávání, oblékání, příprava na svačinu

14.45-15.00

Odpolední svačina

15.00-17.00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí volné hry a sportovní aktivity na zahradě mateřské školy

 

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.